Německé školní kroniky.

Protokoly ze schůzí místní školní  rady.

 

         

        V Těchlovicích byla škola založena v roce 1874 jak dokazují první zápisy do knihy:“Protokoly schůzí místní školní rady“.Tyto knihy  jsou uloženy v okresním archivu Děčín celkem tři,vedle nich jsou uloženy tři školní kroniky,které popisují chod školy od školního roku 1905/06.Zajímavostí jsou přiložená vysvědčení z roku 1898.V Těchlovické škole se učilo ve 3 třídách,odloučená část školy se nacházela  ve Vitíně.Udivující jsou v dnešní době počty žáků,kteří školy navštěvovali.Například ve školním roce 1907/1908 navštěvovalo obě školy 203 žáků,v roce 1910/1911  225 žáků,v roce 1925/1926 143 žáků.Do Vitínské školy z toho chodilo 10-15 školáků.Loďařská škola byla založena r.1880.Těchlovická škola byla v roce 1881 přestavěna z dřevěné na zděnou.

       Tyto kroniky a protokoly jsem nafotil jen částečně a zde je několik ukázek: