skok

Buková hora.

     

       Je jedno ze zajímavých míst  ústecké části Českého  středohoří. Je vysoká 683 m n.  m. a u jejího vrcholu se tyčí věž televizního  vysílače,  na vrcholném skalisku je Humboltova vyhlídka. Nedaleko  hory  naleznete dvě přírodní zajímavosti: na "Rytířské  cestě" naleznete  mohutnou čedičovou skálu Ptačí kameny a 20m jv. od Humboltovy vyhlídky Ledové jámy- trhlina  8 m hluboká a 5 m vysoká, kde až do července někdy  bývá  led.

A právě o této skalní trhlině se vypráví spoustu  pověstí.

Jedna z nich  vypráví o jistém mladém rytíři,  kterému se zachtělo velké zlaté hroudy ukrytého  v nitru hory.  Říkalo se, že v místech, kde je skalní trhlina a kde se dlouho  drží led, je vstup do nitra hory. Jenže snad jako každý poklad  v tomto kraji  střežili skřítkové. Ti, když spatřili mladého  rytíře jak se na svém koni blíží k  mohutné skále, okamžitě  bili na poplach. Ihned pověřili jednoho skřítka, aby  rytíře  upozornil, že je nebezpečné se k pokladu přibližovat.

Jenže  rytíř byl  zaslepen touhou po zlatě a varovnému hlasu nevěnoval  pozornost. Když se rytíř  přibližoval ke skalní trhlině,  vzlétlo najednou hejno bílých ptáku. Rytířův kůň  se splašil  a i se svým pánem skočil do skalní trhliny, kde se oba zabili.

Později uhlíři, co ve zdejších lesích dělali dřevěné  uhlí, viděli nedaleko  skály bílého jezdce na bílém koni,  co mohutným skokem mizí ve skalní trhlině. A  nedaleko čedičové  skály se dlouhou dobu zdržovalo hejno bílých ptáků.