Současná kronika obce Těchlovice 

 

   Původní německá kronika byla po druhé světové válce přeložena a dopisována kronikářem p.Pechánkem,dále kroniku dopisovala p.Petržílková(předsedkyně MNV).Po sloučení Těchlovic s Boleticemi a poté s Děčínem kroniku nikdo nepsal.Dopisování kroniky bylo obnoveno po obnovení samostatné obce Těchlovice.Nyní kroniku dopisuje p.Trlicová ve spolupráci se starostkou obce.

     Kronika je doplněna kreslenými obrázky,články z novin,fotografiemi a podobně.

      Celou kroniku jsem nafotil a převedl tak do digitální podoby.Bohužel celkový objem dat je příliš velký a proto není vhodný pro umístění na Internetu.Pro případné zájemce jsem ochoten kroniku nahrát na CD.Kvalita na CD je mírně lepší,než zde uvedené ukázky.